Press "Enter" to skip to content

Kapituła Znaku Kodeks Dobrego Piwa

Kodeks Dobrego Piwa, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich, to forma wyróżnienia i certyfikacji piw, które warzone są z poszanowaniem fundamentalnych zasad piwowarskiego rzemiosła.

Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich, by zapewnić bezstronność procesu certyfikowania piw ubiegających się o Znak, powierzyło proces certyfikacji Kapitule Kodeksu Dobrego Piwa. Członkowie Kapituły to osoby niezależne, reprezentujące różne środowiska, ale posiadające niezbędną wiedzę fachową dotyczącą całej branży piwowarskiej. W wyborach, które miały miejsce 6 lipca 2017 roku, do Kapituły zostali wybrani:

  • Marek Suliga – sędzia piwny i człowiek promujący dobre piwo i jego kulturę
  • Marcin Stefaniak – bloger, piwowar domowy i animator piwnej kultury
  • Tadeusz Rakowiecki – wieloletni były pracownik Browarów Lubelskich Perła

Pierwsze spotkanie Kapituły Kodeksu Dobrego Piwa odbyło się 20 sierpnia br. Kapituła na swojego Przewodniczącego wybrała Marka Suligę. Ukonstytuowanie się Kapituły oznacza, że jest ona gotowa wspierać konsumentów w dokonywaniu wyborów piw warzonych w oparciu o wysokie standardy. Oznacza to, że browary zainteresowane przystępowaniem do Kodeksu Dobrego Piwa i chcące certyfikować poszczególne piwa ze swej oferty już mogą dopełniać wszelkich formalności.