Press "Enter" to skip to content

Osiągnięcia

 • Wprowadzenie zróżnicowanych stawek podatku akcyzowego, których wysokość jest uzależniona od wielkości zakładu.
 • Współtworzenie Europejskiego Stowarzyszenia Niezależnych Browarów Regionalnych.
 • HACCP- koordynacja i wprowadzenie systemu w browarach.
 • Stworzenie korporacji -ERA- obniżająca koszty połączeń dla członków Stowarzyszenia.
 • Współtworzenie Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministerstwie Rolnictwa.
 • Współpraca z polską organizacją konsumencką Bractwo Piwne.
 • Współpraca ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego reprezentującym duże browary.
 • Szkolenia technologów w zakresie podnoszenia jakości piw.
 • Wprowadzenie wspólnej butelki -0,5 litra- typ Amber.
 • Nawiązanie współpracy z EBCU – europejska organizacja konsumentów piwa.
 • Uczestnictwo w Festiwalach Piw w: Łodzi, Norymberdze, Berlinie, Pietronkach.
 • Promocja piw uwarzonych w browarach- członkach Stowarzyszenia na różnorodnych imprezach krajowych i zagranicznych.
 • Objęcie patronatu nad spotkaniami browarników.
 • Patronat nad otwarciem działu piwowarstwa w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.
 • Objęcie patronatu nad uroczystościami związanymi z wejściem Polski w struktury UE.
 • Współpraca z kongregacją przemysłowo-handlową Ogólnopolska Izba Gospodarcza.
 • Współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą Przemysł Rozlewniczy w Warszawie.
 • Prace nad wprowadzeniem jednolitego europejskiego systemu zróżnicowanych stawek podatku akcyzowego dla małych i średnich browarów oraz jednolitej stawki bazowej tego podatku we wszystkich państwach UE.
 • Piwo Regionalne