Press "Enter" to skip to content

Warunki zgłoszenia

I.

Przesłanie wypełnionego Wniosku o przyznanie Znaku na adres e-mail: info@browaryregionalne.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisać „Kodeks Dobrego Piwa”
Wzór wniosku do pobrania: Wniosek o przyznanie znaku Kodeks Dobrego Piwa

II.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie na konto Stowarzyszenia :

STOWARZYSZENIE REGIONALNYCH BROWARÓW POLSKICH
Al. Sikorskiego 2, 10-057 Olsztyn
03 9343 0005 2600 0068 2000 0010

z dopiskiem: „Zgłoszenie piw/wszczęcie procedury przyznawania znaku”

Wysokość opłaty.

Dla członków SRBP:

  • 2500 zł – pierwsze piwo
  • 2000 zł – drugie piwo
  • 1500 zł – każde następne

Dla browarów niezrzeszonych:

  • 3500 zł – pierwsze piwo
  • 3000 zł – drugie piwo
  • 2000 zł – za każde następne

III.

Przesłanie kurierem po 3 opakowania jednostkowe zgłaszanego piwa do trzech członków Kapituły. Dane adresowe do przesyłki zostaną dostarczone w postaci informacji zwrotnej po przesłaniu wypełnionego wniosku.