Press "Enter" to skip to content

Walne Zgromadzenie 2017

W dniu 24 marca 2017 w Witnicy odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich. Miało ono na celu podsumowanie działalności Stowarzyszenia w roku ubiegłym oraz zatwierdzenie uchwał i udzielenie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Głównym punktem spotkania było omówienie prac związanych z ustanowieniem Regulaminu przyznawania znaku „KODEKS DOBREGO PIWA” będącego znakiem towarowym Kodeksu Dobrego Piwa. W trakcie spotkania odbyły się również prezentację firm:
-ALFA PLASTIK – czeskiej firmy specjalizującej się w produkcji typowych jak i wytwarzanych specjalnie na zamówienie opakowań transportowych przeznaczonych do żywności oraz przemysłu i farmacji
INTER-GLASS Sp. z o.o.– zajmująca się produkcją szkła gospodarczego
ARTI-BAU sp. z o.o. – Cyfrowa Drukarnia Etykiet prezentująca innowacyjną maszynę hybrydową Mark Andy Digital Series do druku etykiet na roli, łączącą technologie druku cyfrowego tj. inkjetową i fleksograficzną