Press "Enter" to skip to content

Walne Zgromadzenie SRBP 2016

23 marca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich. Tym razem reprezentanci browarów zrzeszonych w SRBP gościli w Browarze Amber w Bielkówku. Celem Walnego Zgromadzenia było podsumowanie ubiegłorocznej działalności stowarzyszenia, przyjęcie uchwał i ustalenie planu działań na rok 2016.

Kluczowym punktem obrad było podsumowanie dotychczasowych prac nad „Kodeksem dobrego piwa”. Członkowie Stowarzyszenia przyjęli ostateczne brzmienie Kodeksu. Postanowili też, że zostanie powołana grupa robocza, której zadaniem będzie przygotowanie regulaminu przyznawania certyfikatu oraz opracowanie znaku graficznego pozwalającego wyróżnić piwa najwyższej jakości.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Browaru.