Press "Enter" to skip to content

POROZMAWIAJMY O JAKOŚCI POLSKIEGO PIWA

W dniach 10-11 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich. Obrady dotyczyły zadań statutowych stowarzyszenia, ale przede wszystkim poświęcone były polskiej scenie piwowarskiej.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia z wielką radością przyjęli nieustanny rozwój polskiego piwowarstwa. Zgodnie uznali, że najważniejszym wskaźnikiem piwnej rewolucji nie jest wzrost spożycia piwa w przeliczeniu na mieszkańca, ale wciąż rosnąca liczba podmiotów warzących piwo, a przede wszystkim lawinowo wzrastająca liczba piwnych premier.

Z uznaniem przyjęto fakt, że wśród nowych piw na rynku pojawiają się zarówno te nowofalowe, jak i też style klasyczne- zwłaszcza te kojarzone z Polską: grodziskie i porter bałtycki. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich z satysfakcją przyjęło też wzrost aktywności browarów regionalnych w nowej fali piwowarstwa przez warzenie nowych piw, współpracę z browarami kontraktowymi, czy reaktywacją zakładów.

Jednak równolegle do pozytywnych informacji z rynku przedmiotem dyskusji były negatywne zjawiska zachodzące na rynku piwa. Za te najbardziej niepokojące Walne Zgromadzenie uznało: znaczne obniżenie standardów warzenia piwa, stosowanie niekorzystnie wpływających na jakość surowców i składników, sztuczne skracanie procesów związanych z produkcją i nadmierne wspomaganie się substancjami chemicznymi. Co więcej coraz częściej te niepożądane i karygodne praktyki realizowane są z wykorzystaniem luk w prawie, czy stereotypów związanych z procesem warzenia piwa. Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich z całą mocą podkreśliło, że działania takie nie mają nic wspólnego z etyką zawodową i są nastawione jedynie na zysk. Realizacja praktyk opartych na obniżeniu standardów, manipulację surowcową, unikanie informacji czy posługiwanie się hasłami i wykorzystywanie skojarzeń do dezinformacji klientów wymaga natychmiastowej interwencji.

Wobec tego Walne Zgromadzenie Regionalnych Browarów Polskich podjęło uchwałę o przeprowadzeniu dyskusji i szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, których wynikiem będzie stworzenie „manifestu dobrego polskiego piwa”. Celem takiego dokumentu będzie dobrowolne zobowiązanie producentów do przestrzegania wysokich standardów, a dla konsumentów stworzenia wytycznych pozwalających odróżnić produkt wysokiej jakości od niespełniającego standardów.

Po wycofaniu ze stosowania polskiej normy dotyczącej piwa nie istnieją żadne praktyczne ramy, jakimi można posługiwać się opisując piwo jako produkt spożywczy. Walane Zgromadzenie SRBP postanowiło zainicjować konsumencką i branżową dyskusje nad stworzeniem tego typu dokumentu. Szeroka platforma dyskusji i poszukiwania fundamentów dobrego piwa pozwoli na nadanie wypracowanym rozwiązaniom charakteru ogólnego. Dlatego zwracamy się do browarów, stowarzyszeń, piwowarów domowych, ale także do wszystkich konsumentów, którym dobro i jakość piwa leży na sercu do wzięcia udziału w dyskusji, zgłaszania własnych propozycji i uwag, które doprowadzą do wypracowania „manifestu dobrego polskiego piwa”. Wszystkie uwagi i głosy w dyskusji zostaną wzięte pod uwagę. Mamy nadzieję, że pozwolą one na stworzenie dokumentu jasno określającego fundamenty dobrego piwa.

Serdecznie zachęcamy do dyskusji i zgłaszania własnych propozycji.

Prezes Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich

Andrzej Olkowski