Press "Enter" to skip to content

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich

  Tegoroczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich odbyło się 10 kwietnia w podczas targów Piwowary 2015 w Hali Expo w Łodzi. W trakcie spotkania ustalono plan działania Stowarzyszenia na rok 2015 oraz przyjęto uchwały. Sprawujący do tej pory funkcję prezesa Stowarzyszenia Pan Andrzej Olkowski został wybrany na kolejną kadencję. W czasie spotkania zatwierdzono nowy skład Komisji Rewizyjnej. Pana Mariusza Supady z Browaru Cornelius, który zrezygnował z funkcji członka Komisji Rewizyjnej, zastąpił Pan Mariusz Mogiłka z Browaru Krajan.

  Po części formalnej podjęto dyskusję nad odpowiedzialnością producentów za oferowane piwa. Dyskusja ta obejmowała szereg zagadnień, w tym jawność informacji, dobre praktyki oraz czytelność opisu produktu. Rezultatem rozmów jest podjęcie działań mających na celu opracowanie „Kodeksu Dobrego Piwa”.