Press "Enter" to skip to content

Kongres Bezpieczeństwa Żywności 2021

Coroczny Kongres Bezpieczeństwa Żywności to seria ciekawych prelekcji i paneli dyskusyjnych dotyczących najnowszych potrzeb firm w zakresie innowacji oraz prezentacje produktów, usług i rozwiązań technologicznych ukierunkowanych na rozwój innowacji produktowych. W tym roku kongres odbył się 18 listopada w Warszawie w hotelu Arche, a sesje obejmowały tematykę wyzwań związanych z mikrobiologią, możliwości realizowania strategii „od pola do stołu”, nowoczesne technologie oraz handel krajowy i międzynarodowy.  Po zakończonych sesjach uczestnicy mogli skosztować win mołdawskich oraz zapoznać się z szeroką gamą produktów oferowanych przez Browary Regionalne.