Press "Enter" to skip to content

Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej XII Konferencja Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym

Optymalizacja i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej, uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie osadów to główne zagadnienia XII Konferencji Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym, która odbędzie się 2-3 października 2019 roku w hotelu Sheraton w Sopocie.
Na XII Konferencji Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym, organizowanej w ramach Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej, specjaliści z zakładów spożywczych spotkają się, by wspólnie podyskutować m.in na takie tematy jak:
• Przygotowanie wody do produkcji,
• Efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w obliczu Prawa wodnego,
• Nowoczesne metody monitoringu jakości i ilości ścieków,
• Inwestycje środowiskowe zakładów z branży spożywczej,
• Monitoring i poprawa jakości wody,
• Ograniczenie zużycia wody, odzysk wody przemysłowej.
Do udziału w konferencji zaprasza organizator – firma BMP, wydawca magazynu „Kierunek Spożywczy” i portalu branżowego: www.kierunekspożywczy.pl Honorowy Gospodarz – Grupa Żywiec S.A. Browar Elbląg oraz Patron Branżowy Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich.