Press "Enter" to skip to content

Walne zgromadzenie SRBP 2013

W dniu 21 marca 2013 w Starych Jabłonkach jak co roku odbyło się  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich.

Głównym celem zgromadzenia było zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2012. Przyjęto bez zastrzeżeń sprawozdanie z działalności Zarządu i propozycję aby na kolejną kadencję Zarząd Stowarzyszenia pozostał w niezmienionym składzie. Ze względu na przejście Pana Aleksandra Stamma na emeryturę przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Aurelia Luckiewicz z Browaru Restauracyjnego BrowArmia. Do Komisji obok Mariusza Supady (Browar Cornelius) dołączył Zdzisław Czyrka z Browaru Witnica. Jednogłośnie udzielono absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Podczas Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia przyjął nowe logo POLSKIE PIWO REGIONALNE.

Drugą część Zgromadzenia przeznaczono na wysłuchanie prezentacji:

1) Kancelarii Finansowej Be Loyal- poświęconej sposobom efektywnego motywowania pracowników

2) OBA TRANS- połączonej z faktyczną prezentacją produktów jakimi były parasole i namioty reklamowe

3) Netlords- dotyczącej „Kultury Piwa” mającej na celu podnoszenie świadomości konsumenckiej i kultury picia piwa.