Press "Enter" to skip to content

WALNE ZGROMADZENIE SRBP 2012

W dniu 29 marca 2012 r. w Sarych Jabłonkach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich. 

Celem zgromadzenia było zatwierdzenie sprawozdania z działalności SRBP, podsumowanie dzialalności za rok 2011. Przyjęto uchwały udzielające absolutorium dla członków zarządu i komisji rewizyjnej. W trakcie spotkania odbyły się prezentacje firm:

1. Astir -George Pagidas- oferta dostawcy kapsli

2. Netlords – Marek Dominiak- firma informatyczna -zwiększenie aktywności w internecie

3.  PricewaterhouseCoopers -Krzysztof Rutkowski-szkolenie dotyczące zagadnień podatkowych związanych z produkcją oraz obrotem piwem.

W czasie spotkania ustalono cele działań na rok 2012, są nimi:

1. zmaiana unijnej ustawy akcyzowej pod kątem korzyści dla małych i średnich browarów

2. utrzymanie ulg w akcyzie przy każdoorazowej podwyżce stawki podstawowej

3. działania mające na celu pozyskanie nowych członków stowarzyszenia

4. współpraca z ZPPP