Press "Enter" to skip to content

Ciechanów – Spotkanie z przedstawicielami firmy ALFA LAVAL

W dniu 17-08-2011 r. w Ciechanowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich.  W spotkaniu wzięły udział browary zrzeszone w SRBP i  przedstawiciele firmy ALFA LAVAL, Pan Włodzimierz Mielczyński i Olau Nielsen. W czasie spotkania przedstawiona zotała prezentacja, która dotyczyła parametrów propagacji drożdży oraz warunków przechowywania drożdży.