Press "Enter" to skip to content

WALNE ZGROMADZENIE SRBP 2011

29 marca 2011 r. w Starych  Jabłonkach odbyło się  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich i było poświęcone podsumowaniu działalności SRBP za 2010 r., zatwierdzeniu planu pracy na 2011 rok oraz wysłuchaniu kilku prezentacji interesujących branżę piwowarską. Zebraniu przewodniczył prezes Stowarzyszenia Andrzej Olkowski.

Zatwierdzono sprawozdania z działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej za ub.r., czego konsekwencją było udzielenie absolutorium dla Zarządu, który działał w składzie: Andrzej Olkowski – Prezes (Browar Kormoran), Hubert Buksowicz – Członek Zarządu (Browar Jabłonowo), Andrzej Przybyło – Członek Zarządu (Browar Amber).

Do najbliższych zadań SRBP należy zorganizowanie Festiwalu Piwa z udziałem browarów regionalnych w Manufakturze Łódzkiej 21 maja, połączonego z obchodami Święta Lasu – będzie wynajętych 10 domków do zagospodarowania przez browary. Na jesieni (12.10) browary należące do Stowarzyszenia będą brać udział w imprezie Beer Serves Europe – degustacji ciekawych piw europejskich, towarzyszącej seminarium organizowanemu w Brukseli przez branżę piwowarską pod patronatem Brewers of Europe.

W drugiej części zebrania przedstawiono kilka ciekawych prezentacji:

  1. Siemens – system sterowania Braumat Compact
  2. Maciej Chołdrych – tajemnice sensoryki piwa
  3. Konrad Musiał – problemy z pogarszającą się jakością słodu.
  4. Libor Machata i Thomas Kastner – Perspektywy przemysłu chmielarskiego.
  5. Novadan – przemysłowe środki higieny produkcji.

W referacie nt. chmielu zaprezentowano szeroko sytuację nie tylko chmielarstwa polskiego i światowego, ale także browarnictwa oraz prognozę dalszego rozwoju (na podstawie danych opracowanych przez Joh. Barth & Sohn). Przewiduje się, że produkcja piwa na świecie w ciągu najbliższych 5 lat będzie rosła średnio o 3%, głównie w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie, natomiast w Europie i Ameryce Płn. będzie stagnacja lub znikomy wzrost (poniżej 1 %). Obecnie średnia konsumpcja piwa na świecie wynosi ok. 27 l na osobę rocznie. Niestety ten 3-procentowy wzrost nie będzie przekładał się na zwiększenie zapotrzebowania na alfa-kwasy, gdyż w regionach większego wzrostu spożycia produkuje się piwo o najniższych wskaźnikach goryczy, a zapotrzebowanie światowe szacuje się na ok. 7000-7500 t alfa-kwasów (kilka lat temu szacowano na ok. 9000 t). W Polsce na 2011 rok przy spodziewanej produkcji piwa ok. 34 mln hl szacuje się zapotrzebowanie na produkty chmielowe w przeliczeniu na ok. 170 t alfa-kwasów.

Przewiduje się dalszą konsolidację branży piwowarskiej – w 2009 r. 4 światowe giganty piwne (Anheuser-Busch In-Bev, SABMiller, Heineken i Carlsberg) wytwarzały już ok. 45% światowej produkcji piwa. W walce o konsumenta na dojrzałych rynkach istotne znaczenie będzie miało stosowanie innowacyjnych opakowań i zwiększenie różnorodności piw smakowych.