Press "Enter" to skip to content

POSIEDZENIE EBCU – BIENNE

W dniach 4-6 listopada 2010 r.  odbyło się kolejne cykliczne  spotkanie EBCU, tym razem w Bienne. Celem spotkania była ocena zmian, które zaszły w ostatnim półroczu na europejskim rynku piwa.

Wyznaczono cele na najbliższe półrocze oraz ustalono, że konieczne są działania poprawiające odbiór organizacji w mediach.

Ze strony Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich w spotkaniu wziął udział Prezes Andrzej Olkowski.