Press "Enter" to skip to content

Posiedzenie Reprezentantów Zarządów Organizacji oraz Browarów Niezależnych pod patronatem Brewers of Europe.

W dniach 16-18.09.2010 odbyło się w Barcelonie posiedzenie Reprezentantów Zarządów Organizacji Piwowarskich oraz Browarów Niezależnych pod patronatem Brewers of Europe.

Było to spotkanie podsumowujące ubiegłoroczną sytuację na rynku piwa w Europie. Spotkanie miało też na celu wyznaczenie nowych kierunków działań. Podjęto dyskusję między innymi na temat metod poprawy wizerunku piwa. Starano się znaleźć sposób w jaki można promować umiarkowane spożycie piwa. Ustalono, że takim działaniem może być wszelkiego rodzaju aktywność browarów w regionie- uczestnictwo w festynach, festiwalach smaków regionalnych, lokalnych imprezach muzycznych i kulturalnych.  Ponadto na poprawę wizerunku piwa wpływają pozytywne opinie niezależnych ekspertów z różnych dziedzin.

W wyniku dyskusji wyznaczono następujący cel:
– uzyskać dane od Browarów na temat ich aktywności lokalnej i regionalnej.

Na podstawie zebranych danych zostanie przygotowane opracowanie, które będzie następnie przedstawione Komisji Europejskiej.