Press "Enter" to skip to content

XV Szkoła Technologii Fermentacji

W dniach 21-24 kwietnia 2010 w XV Szkole Technologii Fermentacji udział wzięły Browary: Browar Amber, Browar Lwówek 1209, CK Browar Kraków, Browar Ciechan, Browar Kormoran, Browar Jabłonowo.

Temat przewodni spotkania „Osiągnięcia naukowo-techniczne w słodownictwie i browarnictwie. Oczekiwania-możliwości-wdrożenia”.

Tematyka wykładów oraz prezentacje firm dotyczyły najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych, proponowanych przez sektor browarniczy, możliwych do wdrożenia w warunkach przemysłowych. Przy wyborze tematyki wykładów główny nacisk położony był na rozwiązania pozwalające optymalizować proces, zwiąkszać wydajność i/lub obniżać koszty inwestycyjne i operacyjne. Szkoła Technologii Fermentacji to coroczne spotkanie organizowane dla przedstawicieli szeroko pojętej branży browarniczej, począwszy od dostawców surowców, materiałów pomocniczych, automatyki, aparatury kontrolno-pomiarowej, skończywszy na przedstawicielach prawie wszystkich browarów w Polsce oraz środowiska akademickiego.