Press "Enter" to skip to content

Walne Zgromadzenie SRBP 2010

Wdniu 17-03-2010 w Starych Jabłonkach miało miejsce Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich. Głównym celem zgromadzenia był wybór nowego zarządu, komisji rewizyjnej oraz nowego prezesa. Na to stanowisko po raz kolejny został wybrany Pan Andrzej Olkowski.

W trakcie spotkania uwaga zebranych skupiła się na wnikliwym omówieniu kilku najpilniejszych kwestii dotyczących dalszego funkcjonowania zrzeszonych w stowarzyszeniu browarów. Pierwszym z poruszonych zagadnień była niejasna sytuacja na rynku chmielu. Po przeanalizowaniu tego zagadnienia zebrani doszli do wniosku, iż na skutek nieodpowiedzialnych działań spekulacyjnych firm handlujących tym produktem jego ceny po roku 2012 mogą na skutek braku nowych zasadzeń w najbliższych latach poszybować w górę.

Inną ważną sprawą z punktu widzenia redukcji kosztów funkcjonowania browarów był pomysł ujednolicenia wzorów opakowań oraz wprowadzanie nowych wzorów opakowań jednocześnie przez kilka browarów. Kolejną kwestią wiążącą się z poprzednim tematem było omówienie sytuacji w obrocie opakowaniami zwrotnymi.

W toku dyskusji wyłoniły się najważniejsze zadania na rok 2010.
Są nimi:

  • aktywne przeciwdziałanie planom podwyżki akcyzy
  • neutralizowanie działań prowadzących do nałożenia akcyzy na alkohol wychodzący z browarów w postaci odpadu
  • zdefiniowanie sposobów na umieszczanie reklam piwa na samochodach dostawczych w zgodzie z obowiązującym prawem

W czasie dyskusji w oparciu o dotychczasowe wnioski płynące ze spotkań branży browarniczej Zarząd ZPPP „Browary Polskie” poddał w wątpliwość ich dotychczasową formułę. Reprezentanci browarów regionalnych stanęli na stanowisku, że dalsza integracja branży oraz zachowanie aktualnej intensywności spotkań leży w żywotnym interesie całego środowiska.