Press "Enter" to skip to content

Praga – Konferencja Prasowa Czeskiego Stowarzyszenia

W dniu 22 września 2009 r. w Pradze odbyła się konferencja pokazująca negatywne skutki wprowadzenia planowanej 40 % podwyżki stawki podatku akcyzowego. W konferencji oprócz władz czeskiego Stowarzyszenia wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń i związków z innych państw w tym i z Polski.

Pomimo bardzo rzeczowych argumentów konferencja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.