Press "Enter" to skip to content

Posiedzenie EBCU-Goeteborg

W dniach 23-25 kwietnia 2009 r. odbyło się kolejne cykliczne posiedzenie EBCU, tym razem w Goeteborgu.  W posiedzeniu uczestniczyły władze Bractwa Piwnego oraz nasz prezes jako honorowy członek Bractwa.

Jednym z tematów były stawki podatku akcyzowego w Europie oraz ewentualne działania EBCU mające na  celu ograniczenia zakusów na podwyższanie tych stawek.