Press "Enter" to skip to content

Konferencja GMO w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W dniu 27 lutego 2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego poświęcona problemom związanym ze wzrostem udziału produktów GMO na rynku polskim. Uczestniczyliśmy w tej konferencji w roli obserwatora.