Press "Enter" to skip to content

Konferencja promująca targi Brau Beviale

W dniu 26-go czerwca odbyła się w Bratysławie konferencja zorganizowana przez biuro targów Brau Beviale z Norynbergi. Konferencja miała na celu popularyzację tych targów na Słowacji, gdyż w ubiegłym roku wystawiły się na targach tylko dwie firmy słowackie. W związku z wieloletnią współpracą naszego Stowarzyszenia z organizatorami targów Norynberskich oraz na prośbę organizatorów konferencji Stowarzyszenie udzieliło im merytorycznego wsparcia w osobie Prezesa Olkowskiego, który poza osobistą zachętą do udziału w Brau Beviale propagował też ideę konkursu piw Beer Star. W konferencji wzięli udział reprezentanci mediów z Austrii, Czech, Polski, Słowacji i Węgier.