Press "Enter" to skip to content

Uroczystość podpisania konstytucji EBCU

W dniu 24-go czerwca odbyła się w Brukseli uroczystość podpisania konstytucji Europejskiej Unii Konsunentów Piwa, połączona z obchodami 18-lecia powstania tej organizacji. W uroczystości wziął udział Prezes naszego Stowarzyszenia.