Press "Enter" to skip to content

Sprzedaż alkoholu przez internet nielegalna!

Informujemy, że według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ministerstwa Gospodarki handel alkoholem, w tym i piwem, poprzez internet jest nielegalny. Podmiot prowadzący taki handel może utracić koncesję nawet na 3 lata.