Press "Enter" to skip to content

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 6go lutego 2008 roku odbyło sie Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. W trakcie Walnego podjeto szereg uchwał, między innymi uchwalono podwyższenie podstawowej składki członkowskiej do kwoty 2500 zł i 6 gr od hl piwa uwarzonego w roku ubiegłym, ze wzgledu na nierespektowanie obowiązków statutowych uchwalono usunięcie kilku browarów oraz przyjeto uchwały udzielające absolutorium dla członków Zarządu i Komisjii Rewizyjnej. Uzgodniono kontynuację rozwoju Klastra Browarów Regionalnych oraz utworzono sekcję browarów restauracyjnych.