Press "Enter" to skip to content

Konsultacje akcyzowe

W dniu 04.07.2007 roku odbyły się w Ministerstwie Finansów konsultacje projektowanych zmian w ustawie akcyzowej. Nasze Stowarzyszenie zgłosilo formalny wniosek, aby maksymalna ulga dla małych browarów oraz maksymalny próg jej obowiazywania zostały wpisane do ustawy.