Press "Enter" to skip to content

Umowa Klastra Browarów podpisana

W dniu 19 czerwca 2007 roku w Olsztynie została podpisana umowa Klastra Browarów Regionalnych Polski północno-wschodniej. Klaster stworzyła część browarów zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Olsztyna oraz Warmińsko- Mazurski Urząd Marszałkowski. Jednostką koordynującą została Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego. Umowę podpisali: Rektor Uniwersytetu – Prof. dr hab. Ryszard Górecki Wicemarszałek województwa – Piotr Żuchowski Prezes Zarządu W-MARR – Bożena Cebulska Prezes Stowarzyszenia – Andrzej Olkowski