Press "Enter" to skip to content

Alcohol&Health Forum w Brukseli

W dniu 7 czerwca 2007 roku nastąpiło w Brukseli oficjalne podpisanie dokumentu finalizującego wielomiesięczne prace forum, którego celem jest ograniczenie szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie człowieka, a szczególnie nieletnich. Forum wypracowało wspólne stanowisko instytucji unijnych, organizacji branżowych oraz stowarzyszeń producenckich, mające w zamyśle wypracowanie skutecznych metod oraz przeprowadzenie konkretnych działań, które w efekcie powinny doprowadzić do osiągnięcia tego celu. Konkretne propozycje takich działań mają być opracowane i zgłoszone do końca bieżącego roku. SIB reprezentowali Roland Demleitner i Andrzej Olkowski.