Press "Enter" to skip to content

Promocja regionów w Berlinie

W dniu 30 maja 2007 roku odbyło się, zorganizowane przez Ambasadę Polski w Berlinie, spotkanie promujące kilka regionów naszego kraju, w tym region Warmińsko-Mazurski. W ramach tego spotkania przeprowadzono prezentacje poszczególnych regionów, zakończone degustacją polskich wyrobów regionalnych. Nasze Stowarzyszenie wsparło tę inicjatywę obecnością Prezesa Olkowskiego, który w krótkim wystapieniu próbował wzbudzić zainteresowanie polskim piwem z browarów regionalnych. W trakcie degustacji częstowaliśmy uczestników kilkoma piwami regionalnymi