Press "Enter" to skip to content

Forum w Brukseli

16 maja 2007 roku odbyło się w Brukseli ostatnie przygotowawcze spotkanie forum zajmującego się szkodliwym wpływem alkoholu na stan zdrowia człowieka. SIB Europe reprezentowali: Andrzej Olkowski-wiceprzewodniczący Roland Demleitner-dyrektor generalny. Celem forum jest wypracowanie połączonych działań różnych organizacji europejskich wraz z całą branżą alkoholową, mających na celu ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu, co w efekcie ma zaskutkować racjonalizacją jego spożycia. Należy nadmienić, że działania te będą się wiązały z kosztami i to nie małymi. Zadaniem przedstawicieli SIB jest dopilnowanie, żeby podział kosztów kolejnych działań był adekwatny do wielkości browarów i ich potencjału produkcyjnego oraz żeby forum uwzględniło odmienną filozofię obsługi rynku, jaką prezentują małe browary.