Press "Enter" to skip to content

Spotkanie inicjacyjne Klastra Browarów Regionalnych

W dniach 11-12 maja 2007 roku odbyło się w Mikołajkach spotkanie inicjacyjne klastra browarów regionalnych. W spotkaniu tym udział wzięli: przedstawiciele browarów regionalnych oraz firm współpracujących z browarami z województw: Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego. Mazowieckiego i Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa, przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego reprezentującej Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski oraz przedstawiciel firmy organizującej inicjatywy klastrowe. Podczas spotkania ustalono zasady oraz cele utworzenia klastra, określono podstawy strategii i zadania na najbliższy okres oraz ustalono datę 19 czerwca jako datę oficjalnego podpisania porozumienia tworzącego klaster browarów regionalnych.