Press "Enter" to skip to content

Posiedzenie robocze SIB w Pradze

W dniu 2 maja 2007 roku w Pradze odbyło się nadzwyczajne posiedzenie robocze SIB. Posiedzenie zwołano na prośbę czeskiego Związku Małych i Niezależnych Browarów, którego prezes Pan Jiri Fusek poinformował nas, że rząd czeski przyznał ulgę podatkową w wysokości 680 mln koron czeskich, należącemu do koncernu SAB-Miller browarowi Pilzneńskiemu. Oficjalny protest, który na ręce podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Republiki Czeskiej złożył czeski Związek, spowodował tylko dywagacje na temat ulgi akcyzowej przyznanej małym browarom, nie dotknął jednak zupełnie zasadniczego problemu, czyli ulgi podatkowej przyznanej browarowi Pilzneńskiemu. W związku z tym, ponieważ uznaliśmy przyznanie tej ulgi za niezgodne z prawem unijnym, zorganizowaliśmy konferencję prasową, na której oficjalnie poinformowaliśmy o podjęciu kroków prawnych mających na celu cofnięcie tej decyzji.