Press "Enter" to skip to content

Środki pomocowe dla browarów

28 lutego 2007 odbyło się w Olsztynie spotkanie zorganizowane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego. Spotkanie poświęcone było środkom oraz funduszom unijnym na lata 2007-2013.

W wyniku tego spotkania można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że w dostępności środków dla browarów jako poszczególnych przedsiębiorstw nic się nie zmieniło na lepsze.

Podstawowymi czynnikami decydującymi o przyznaniu jakichkolwiek środków pomocowych na rozwój będą innowacyjność technologiczna i produktowa ze wskazaniem na nowoczesne technologie, zwiększenie zatrudnienia poprzez utworzenie nowych stanowisk pracy oraz wyrównywanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn.

Widzimy natomiast szansę na pozyskanie środków na promocję produktu regionalnego jakim jest tradycyjne, świeże i niepasteryzowane piwo poprzez Klaster Browarów Regionalnych stworzony przy udziale uczelni branżowej oraz jednostki samorządu terytorialnego.