Press "Enter" to skip to content

Sprawozdawczo-wyborcze walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia

Dnia 30 stycznia 2007 odbyło się w warszawskiej Browarmii Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na którym przyjęto sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2006, sprawozdanie finansowe, udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz powołano nowe władze. W wyniku wyborów zarówno skład Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej na koleją kadencję nie uległy zmianie.

Ustalono zadania na najbliższe kilka miesięcy oraz dokonano zmiany jednego członka Komisji Etyki w związku z odejściem tej osoby do innej branży.